'12 κлісмосов': загублена комедія Арістофана

Багато літературні сюжети набагато старше, ніж ми думаємо.

Історикам достеменно відомо, що давньогрецький комедіограф Аристофан написав 44 комедії. Але до нас дійшли тільки одинадцять і сотні коротких фрагментів. І ще ось ця древня ваза з сюжетом за мотивами назавжди втраченою комедії Арістофана ‘12 κλισμός’.

Нам відомо тільки, що починається комедія з того, як благородний давньогрецький чоловік Ιππόλυτος дізнається, що в одному з дванадцяти клісмоса, що стояли колись в гинекее його тещі з роду давньоримських Клавдіїв, заховані незліченні скарби лидийского царя Крёза. Про те ж дізнається і Θεόδωρος, жрець-розстрига храму Артеміди-мисливиці…

Очевидно, на вазі відображено момент благородного поєдинку Іпполітоса і Феодорос, хоча існують і інші версії.

Але і так ясно, що ні Катаєв подарував сюжетик своєму молодшому братові і його співавтору, ой, не Катаєв!

Дивлячись на дійшла до нас вазу, ми розуміємо, що самі Ільф і Петров як би побічно зізнаються в давньогрецьких джерелах натхнення вже на самому початку наступного свого роману знаменитою фразою ‘Штанов немає!’

Штанів в Стародавній Греції, дійсно, практично не було.

І сексу не було теж…

… І Троянської війни не було!ЩЕ ПОЧИТАТИ